KRDELO

Volčiči in volkuljice

Volčiči in volkuljice so najmlajši člani skavtske družine, stari od 8 do 11 let (od 3. do 6. razreda devetletke).

»Hočem postati dober volčič!« so besede, ki si jih reče vsak otrok, preden pride na prvo srečanje v začetku skavtskega leta. Takrat prvič vstopi v džunglo. Skozi džungelsko življenje ga vodijo liki iz Knjige o džungli. Vodja krdela volčičev je Akela. Prebivalci džungle so še medved Balu, črni panter Bagira, kača Kaja, ježevec Iki, hudobni tiger Šir Kan in drugi.

Potem ko volčič eno leto prihaja na srečanja, pride čas za obljube: povedati mora volčjo obljubo, s katero pred drugimi izkaže pripadnost krdelu.

Volčiči in volkuljice hodijo tudi na tabore, zimovanja in izhode. Takrat spijo v hiši in vse počnejo skupaj z voditelji.

Geslo volčičev in volkuljic je: Kar najbolje!

njihov pozdrav pa je:  Dober lov!

Mojstrske besede

Akela: Dober lov vsem, ki spoštujejo postavo džungle!

Balu: Velika je džungla in majhen volčič.

Bagira: Šape, ki ne delajo šuma, oči, ki vidijo v temi, ušesa, ki slišijo vetrove v njihovih brlogih, in ostri beli zobje.

Kaja: Srce pogumno in vljuden jezik - pot utirata skozi džunglo.

Lovska ljudstva: Ene sva krvi, jaz in ti!

Molitev volkuljic in volčičev

Gospod, 
naj Te srečam,
v vsakem jutru in večeru,
vetru in soncu,
sredi trat in studencev,
gozdov in planin.
Naj Te ljubim, v vsakem človeku
in Ti ostanem zvest/-a v svojih dolžnostih.
Amen 

Volčja obljuba

Obljubljam, da bom z Božjo pomočjo naredil/a kar najbolje morem za svoje poboljšanje, da bom pomagal/a drugim ter izpolnjeval/a zakona krdela. 

Dva pomembna volčja zakona:

  • Volčič misli na drugega, kakor na samega sebe.

  • Volčiči živijo v krdelu v veselju in poštenosti.