KOLEDAR

24. 10. - udeležba na Skavt Festu v Postojni
24. - 25. 10. - jesenovanje klana
1. 11. - udeležna na akciji “namesto sveče dar in molitev za rajne“
7. 11. - papirna akcija
7. 11. - sestanek SKVO
30. - 31. 10. - jesenovanje čete
6. 12.  - Miklavževanje v domu starejših v Gornjem Gradu
13. 12. - regijski sprejem LMB
20. 12. - sprejem luči miru iz Betlehema v Mozirju