KLAN

PP (= Popotniki in Popotnice)

Popotniki in popotnice so najstarejša skavtska skupina. V njej so mladi starosti med 16 in 21 let. (starejši se lahko pridružijo skupnosti voditeljev).

Po prihodu iz čete se srečujejo najprej v noviciatu (v našem stegu noviciata ni), nato pa še štiri leta v skupnosti, ki se imenuje klan. V tem obdobju se mladi pobliže pripravljajo na odgovorno življenje, skupaj rastejo, se oblikujejo in služijo bližnjim.

Klan gradijo na treh stebrih:
1.    SKUPNOST: Popotniki in popotnice so med seboj povezani v trdni skupnosti, ki jim daje prostor druženja, molitve, igre, služenja in doživljanja različnih dogodivščin.
2. POT: So aktivnosti, ki jih izvajajo čez leto, izhodi, izzivi, potepi, bdenje, puščava, tabor … Ne nazadnje pa je pot tudi njihova osebna rast, ki jo opravijo/premagajo v letih druženja v klanu.
3. SLUŽENJE: Je aktivna prisotnost, sooblikovanje okolja in pomoč bližnjemu. Ostajajo tri možnosti služenja: sociala, župnija in skavtsko gibanje (Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov).

Geslo popotnikov in popotnic je: SLUŽITI.

Nekaj zanimivosti v mozirskem klanu  …

Ste vedeli, da …

-       … je v klanu (precej) več fantov kot deklet?

-       … imamo kar dva duhovna asistenta in eno voditeljico?

-       … da smo letos pomagali pri izvedbi živih jaslic?

-       … da se poleti opravljamo na tabor v Lurd in da se aktivno pripravljamo na ta pomemben dogodek?

-       … da bomo letos v klanu imeli vsaj eno obljubo, eno izbiro imena in eno menjavo rutke?

-       … da bomo v mesecu maju organizirali Odbitek (tekmovanje v odbojki na mivki)?